Raideliikennealan Tekniset ry, RT 

Hallitus ja toimihenkilöt 7.3.2020 alkaen: 
Puheenjohtaja: 

Johanna Wäre e-mail: j.ware.koti@gmail.com

Hallituksen jäsenet: 

Varsinainen jäsen                            Varajäsen 
Mauno Pajunen                               Jari Karinsivu, 1. varajäsen 
Pertti Siltakoski                               Timo Kuosmanen, 2. varajäsen
Paavo Laukkanen                           Matti Hartikka, 3.varajäsen
Jari Arvonen                                    Tero Muje, 4. varajäsen
Ari Koiranen
Jorma Salminen  
Jouni Tapaus  
Christian Dahlström

Sihteeri: 

Tero Muje e-mail: tero.muje@cinia.fi 

Jäsensihteeri: 

Marko Johansson e-mail: marko.johansson@proxion.fi 

Taloudenhoitaja: 

Erkki Kallio e-mail: erkki.kallio@pp.inet.fi 

Perustettu 10.11.1984 nimellä Rautateiden Tekniset ry. 
Nimi ja säännöt muutettu 29.03.2003 Joensuussa. 

Kotipaikka Helsinki 

Rautatiealan Tekniset ja Insinöörit AMK ry, ( RT ry ) on rautatiealalla tai siihen liittyvissä teknisissä tehtävissä olevien henkilöiden työntekijäjärjestö. 

Rautatiealan Tekniset ja Insinöörit AMK ry neuvottelee työnantajan kanssa mm. työehtosopimukseen ja yhteistoimintalakiin perustuvista asioista, edustaa järjestöään Rautatiealan Teknisten Liiton ja Pardian päätöksentekoelimissä. 

Rautatiealan Tekniset ja Insinöörit AMK ry ovat vakuutettuja työttömyyden varalta Insinööriliiton työttömyyskassassa (KOKO)