Rautatiealan tekniset ja Insinöörit AMK ry (RT ry)

Hallitus ja toimihenkilöt 7.3.2020 alkaen: 
Puheenjohtaja: 

Ari Koiranen e-mail: ari.koiranen@vr.fi 

Hallituksen jäsenet: 

Jäsen                                                 Varajäsen 
Mauno Pajunen                               Tero Muje, 1. varajäsen 
Pertti Siltakoski                               Pekka Taivainen 2.varajäsen 
Paavo Laukkanen                           Veera Pohjola, 3.varajäsen 
Jari Arvonen                                    Jari Karinsivu, 4.varajäsen 
Antero Mannila  
Jorma Salminen  
Jouni Tapaus  
Christian Dahlström

Sihteeri: 

Tero Muje e-mail: tero.muje@cinia.fi 

Jäsensihteeri: 

Marko Johansson e-mail: marko.johansson@proxion.fi 

Taloudenhoitaja: 

Erkki Kallio e-mail: erkki.kallio@pp.inet.fi 

Perustettu 10.11.1984 nimellä Rautateiden Tekniset ry. 
Nimi ja säännöt muutettu 29.03.2003 Joensuussa. 

Kotipaikka Helsinki 

Rautatiealan Tekniset ja Insinöörit AMK ry, ( RT ry ) on rautatiealalla tai siihen liittyvissä teknisissä tehtävissä olevien henkilöiden työntekijäjärjestö. 

Rautatiealan Tekniset ja Insinöörit AMK ry neuvottelee työnantajan kanssa mm. työehtosopimukseen ja yhteistoimintalakiin perustuvista asioista, edustaa järjestöään Rautatiealan Teknisten Liiton ja Pardian päätöksentekoelimissä. 

Rautatiealan Tekniset ja Insinöörit AMK ry ovat vakuutettuja työttömyyden varalta Insinööriliiton työttömyyskassassa (KOKO)