Raideliikennealan Tekniset ry, RT 

Hallitus ja toimihenkilöt: 
Puheenjohtaja: 

Johanna Wäre e-mail: j.ware.koti@gmail.com

Hallituksen jäsenet: Varsinainen jäsenVarajäsen
Jorma Salminen Jari Karinsivu I varajäsen 
Juha Keränen Timo Kuosmanen II varajäsen 
Ari Koiranen Tero Muje III varajäsen
Paavo Laukkanen  
Jari Arvonen  
Pertti Siltakoski  
Jouni Tapaus  
Christian Dahlström  

Sihteeri: 

Tero Muje e-mail: tero.muje@cinia.fi 

Jäsensihteeri: 

Marko Johansson e-mail: marko.johansson@proxion.fi 

Taloudenhoitaja: 

Erkki Kallio e-mail: erkki.kallio@pp.inet.fi 

Perustettu 10.11.1984 nimellä Rautateiden Tekniset ry. 
Nimi ja säännöt muutettu 29.03.2003 Joensuussa. 

Kotipaikka Helsinki 

Raideliikennealan Tekniset ry, RT on raideliikennealalla tai siihen liittyvissä teknisissä tehtävissä olevien henkilöiden työntekijäjärjestö. 

Raideliikennealan Tekniset ry, RT neuvottelee työnantajan kanssa mm. työehtosopimukseen ja yhteistoimintalakiin perustuvista asioista, edustaa järjestöään Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liiton ja Pardian päätöksentekoelimissä. 

Raideliikennealan Tekniset ry, RT jäsenet ovat vakuutettuja työttömyyden varalta Insinööriliiton työttömyyskassassa (KOKO).