Rautatiealan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry (RRI)

Puheenjohtaja:

Michael Avraham e-mail: Michael.Avraham@nrcgroup.fi

Sihteeri ja jäsenasioiden hoitaja:

Jussi Nousiainen e-mail: Jussi.Nousiainen@elisanet.fi


Hallitus


Perustettu 4.6.1906
Merkitty yhdistysrekisteriin nro:lla 109084

1. Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Rautatiealan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry (RRI) ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on edustaa jäseniään ja valvoa jäsentensä ammatillista, oikeudellisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. käy jäsentensä edustajana neuvotteluja palkkausta tai muita ammatillisia etuja koskevissa kysymyksissä ja tekee näistä sopimuksia

2. avustaa jäseniään näiden työ- ja toimisuhdetta koskevien oikeudellisten kysymysten hoitamisessa

3. suorittaa valistus- ja opintotoimintaa järjestämällä kokous-, neuvottelu-, kurssi-, ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa yleistä valistustoimintaa.

4. yhdistys jakautuu jäsenistön itsensä perustamiin ja yhdistyksen hallituksen hyväksymiin alaosastoihin, joko ratakeskus tai toimipaikkajakoa noudattaen, alaosastot ovat rekisteröimättömiä

5. on oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia; harjoittamaan alansa julkaisutoimintaa sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoitusta ja erota niistä yhdistyksen kokouksen 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä tehdyllä päätöksellä.