Tervetuloa sivuille!

RTTL on raideliikennesektorin teknisten henkilöiden edunvalvontaa ja vaikuttamista harjoittava ammattijärjestö. Jäsenistömme tarpeet ohjavat toimintaamme.

Jäsenistömme koostuu pääasiassa VR-konsernin, sekä alan virastojen pelveluksessa olevista teknisistä toimihenkilöistä, mutta joukossa on myös muiden raideliikennealalla toimivien yritysten henkilöstöä.