Tervetuloa sivuille!

RTTL on raideliikennesektorin teknisten henkilöiden edunvalvontaa ja vaikuttamista harjoittava ammattijärjestö. Jäsenistömme tarpeet ohjavat toimintaamme.

Jäsenistömme on VR-konsernin sekä alan virastojen ja muiden raideliikennealalla toimivien yritysten pelveluksessa olevaa teknistä henkilöstöä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita.